kazruseng
Конституцияны ресми түсіндіру

 • Қазақстан Республикасы Конституциясының 50-бабының 3-тармағын ресми түсіндіру туралы 2004 жылғы 12 ақпан, N 1

 • Қазақстан Республикасы Конституциясының 16 және 83-баптарын ресми түсіндіру туралы 2003 жылғы 31 желтоқсан, N 13

 • Қазақстан Республикасы Конституциясының 10 және 12-баптарын ресми түсіндіру туралы

 • Қазақстан Республикасы Конституциясының 70-бабын ресми түсіндіру туралы. Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің қаулысы 2003 жылғы 19 қараша N 11

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 52-бабы 4-тарма¬ын, 71-бабы 5-тарма¬ын, 79-бабы 2-тарма¬ын, 83-бабы 3-тарма¬ын жЎне 15-бабы 2-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јаулысы. 2003 жыл¬ы 30 єа¦тар N 10

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 61-бабыны¦ 7-тарма¬ын жЎне 63-бабыны¦ 1-тарма¬ын pecми тЇсiндiру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє ке¦есіні¦ 2003 жыл¬ы 13 мамырда¬ы N 6 єаулысы

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 52-бабыны¦ 3 жЎне 5-тармаєтарын ресми тЇсiндiру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє ке¦есіні¦ 2003 жыл¬ы 12 мамырда¬ы N 5 єаулысы

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 2-бабы 2-тарма¬ын жЎне 6-бабы 3-тарма¬ын ресми тЇсiндiру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє ке¦есіні¦ 2003 жыл¬ы 23 сЎуірдегі N 4 єаулысы

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 50-бабы 5-тарма¬ын, 51-бабы 5-тарма¬ын, 52-бабыны¦ 4 жЎне 5-тармаєтарын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јаулысы. 2003 жыл¬ы 11 аєпан N 1

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 13-бабы 2-тарма¬ын жЎне 75-бабы 1-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ єаулысы 2002 жыл¬ы 15 аєпан N 1

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 1-бабыны¦ 1-тарма¬ын ресми тЇсiндiру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ єаулысы 2001 жыл¬ы 21 желтоєсан N 18/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 52-бабыны¦ 1 жЎне 5-тармаєтарын, 72-бабы 1-тарма¬ыны¦ 4) тармаєшасын жЎне 74-бабыны¦ 3-тарма¬ын ресми тЇсiндiру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ єаулысы 2001 жыл¬ы 13 желтоєсан N 19/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 54-бабы 7) тармаєшасын ресми тЇсiндiру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ єаулысы 2001 жыл¬ы 13 желтоєсан N 16-17/3

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 44-бабы 9) тармаєшасын ресми тЇсiндiру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ єаулысы 2001 жыл¬ы 12 єараша N 14/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 61-бабыны¦ 1 жЎне 4-тармаєтарын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јаулысы 2001 жыл¬ы 8 маусым N 8

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 52-бабыны¦ 3 жЎне 5-тармаєтарын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јаулысы 2001 жыл¬ы 17 мамыр N 7

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 3-бабыны¦ 3-тарма¬ын, 6-бабыны¦ 1-тарма¬ын, 8-бабын жЎне 66-бабыны¦ 5) тармаєшасын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ єаулысы 2001 жыл¬ы 12 сЎуір N 1/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 83-бабы 1-тарма¬ын жЎне 84-бабы 1-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ єаулысы 2000 жыл¬ы 26 желтоєсан N 23/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 54-бабы 7) тармаєшасын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ єаулысы 2000 жыл¬ы 26 желтоєсан N 22/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 26-бабы 3-тарма¬ын жЎне 76-бабы 2-тарма¬ын ресми тЇсiндiру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ єаулысы 2000 жыл¬ы 20 желтоєсан N 21/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 4-бабыны¦ 3-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє ке¦есіні¦ єаулысы 2000 жыл¬ы 11 єазан N 18/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 23-бабыны¦ 2-тарма¬ын ресми тyсiндiру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ єаулысы 2000 жыл¬ы 5 шілде N 13/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 55-бабыны¦ 1) тармаєшасын жЎне 82-бабыны¦ 1-тарма¬ын ресми тЇсiндiру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє ке¦есіні¦ єаулысы 2000 жыл¬ы 5 шілде N 11/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 44-бабыны¦ 2)-тармаєшасын, 45-бабыны¦ 2-тарма¬ын, 61-бабыны¦ 2-тарма¬ын, 62-бабыны¦ 2-тарма¬ын, 72-бабы 1-тарма¬ыны¦ 2) тармаєшасын ресми тЇсiндiру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє ке¦есіні¦ єаулысы 2000 жыл¬ы 3 шілде N 15/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 26-бабыны¦ 3-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јаулы јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 2000 жыл¬ы 16 маусым N 6/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 61-бабыны¦ 6-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє ке¦есіні¦ єаулысы 2000 жыл¬ы 15 маусым N 9/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 92-бабыны¦ 4-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јаулы јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 2000 жыл¬ы 15 маусым N 8/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 5-бабыны¦ 4-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јаулы јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 2000 жыл¬ы 7 маусым N 4/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 88-бабыны¦ 4-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јаулы јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 2000 жыл¬ы 31 мамыр N 3/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 6-бабыны¦ 3-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јаулы јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 2000 жыл¬ы 13 сЎуір N 2/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 50-бабы 5-тарма¬ын, 51-бабы 2-тарма¬ын 95-бабы 1-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јаулы јазаєстан Республикасы Конституциялыє ке¦есі 1999 жыл¬ы 29 єараша N 24/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 6-бабыны¦ 2-тарма¬ын жЎне 61-бабы 3-тарма¬ыны¦ 1) жЎне 2) тармаєшаларын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јаулысы 1999 жыл¬ы 3 єараша N 19/2

 • Қазақстан Республикасы Конституциясының 50-бабы 5-тармағын, 51-бабы 2-тармағын, 95-бабы 1-тармағын ресми түсіндіру туралы. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 1999 жылғы 29 қазандағы N 24/2 қаулысы

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 61-бабыны¦ 7-тарма¬ын жЎне 53-бабыны¦ 7) тармаєшасын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јаулысы 1999 жыл¬ы 27 єыркЇйек N 18/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 59-бабыны¦ 3-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1999 жыл¬ы 30 маусым N 14/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 49-бабыны¦ 2-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє ке¦есіні¦ јаулысы 1999 жыл¬ы 14 шілде N 13/2

 • Республика Конституциясыны¦ 44-бабыны¦ 13) тармаєшасын, 53-бабын жЎне 54-бабыны¦ 4) тармаєшасын ресми тЇсіндіру туралы. јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1999 жыл¬ы 30 маусым N 10/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 13-бабыны¦ 2-тарма¬ына, 14-бабыны¦ 1-тарма¬ына, 76-бабыны¦ 2-тарма¬ына ресми тЇсіндірме беру туралы. јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1999 жыл¬ы 22 наурыз N 7/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 51-бабы 4-тарма¬ыны¦ "тиісті облысты¦, республикалыє ма¦ызы бар єаланы¦ не республика астанасыны¦ аума¬ында кемінде Їш жыл тµраєты тµр¬ан" нормасы бЈлігіне ресми тЇсіндірме беру туралы. јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1999 жыл¬ы 18 наурыз N 5/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 66-бабы 4) тармаєшасына ресми тЇсіндірме беру туралы. јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1999 жыл¬ы 17 наурыз N 4/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 50-бабыны¦ 5-тарма¬ына ресми тЇсіндірме беру туралы. јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1999 жыл¬ы 15 наурыз N 1/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 61-бабыны¦ 7-тарма¬ына жЎне 28-бабыны¦ 1-тарма¬ына ресми тЇсіндірме беру туралы. јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1999 жыл¬ы 12 наурыз N 3/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясы 14-бабыны¦ 1 жЎне 2-тармаєтарына, 24-бабыны¦ 2-тарма¬ына, 77-бабы 3-тарма¬ыны¦ 5) тармаєшасына ресми тЇсіндірме беру туралы. јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1999 жыл¬ы 10 наурыз N 2/2

 • јазаєстан Республикасы Парламенті Јзгерістер мен толыєтырулар енгізген Конституция нормалары бЈлігіне єатысты јазаєстан Республикасы Конституциясы 53-бабыны¦ 1) тармаєшасына жЎне 91 бабыны¦ 1-тарма¬ына ресми тЇсінік беру туралы. јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1998 жыл¬ы 4 желтоєсан N 13/2

 • Парламентті¦ жЎне оны¦ Палаталарыны¦ Јкілеттігін белгілейтін јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 53-57 баптарын ресми тЇсіндіру туралы. јаулы јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1997 жыл¬ы 15 єазан N 17/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ "јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 61-бабыны¦ 6-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы". јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јАУЛЫСЫ 1997 жыл¬ы 23 маусым N 14/2 1-басылым

 • јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ Республика Президентіні¦ Парламент актілеріне єол єояр алдында олар¬а Јз єолдарын єою¬а міндетті лауазымды адамдар тобы бЈлігіндегі јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 45-бабыны¦ 3-тарма¬ын жЎне 44-бабыны¦ 2 тармаєшасын ресми тЇсіндіру туралы". јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јАУЛЫСЫ 1997 жыл¬ы 29 мамыр N 13/2 1-басылым

 • јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ "Парламент МЎжілісі депутатыны¦ Јкілеттігін тоєтату Їшін негіздер бЈлігіндегі јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 52-бабыны¦ 1 жЎне 5-тармаєтарын ресми тЇсіндіру туралы". јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јАУЛЫСЫ 1997 жыл¬ы 23 мамыр N 12/2 1-басылым

 • јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ "Парламент Сенаты депутаттарыны¦ Јкілеттігін мерзімінен бµрын тоєтату бЈлігіндегі јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 52-бабыны¦ 3 жЎне 5-тармаєтарын ресми тЇсіндіру туралы". јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јАУЛЫСЫ 1997 жыл¬ы 16 мамыр N 11/2 1-басылым

 • јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ "јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 5-бабы 2-тарма¬ын ресми тЇсіндіру туралы". јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јАУЛЫСЫ 1997 жыл¬ы 29 сЎуірдегі N 8/2 1-басылым

 • Қазақстан Республикасы Конституциясының 51-бабының 4-тармағын ресми түсiндiру туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінің 1997 жылғы 18 сәуiрдегi N 7/2 қаулысы

 • Қазақстан Республикасы Конституциясы 4-бабының 1-тармағын; 14-бабының 1-тармағын, 77-бабы 3-тармағының 3) тармақшасын, 79-бабының 1-тармағын және 83-бабының 1-тармағын ресми түсiндiру туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінiң 1997 жылғы 6 наурыздағы N 3 қаулысы

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 53-бабыны¦ 3-тармаєшасына ресми тЇсiндiрме беру туралы. јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦естi¦ јаулысы 1996 жыл¬ы 24 желтоєсанда¬ы N 9/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 4-бабыны¦ 1-тарма¬ына жЎне 12-бабыны¦ 2-тарма¬ына ресми тЇсiндiрме беру туралы. јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦естi¦ јаулысы 1996 жыл¬ы 28 єазанда¬ы N 6/2

 • јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 52-бабыны¦ 3-тарма¬ын ресми тЇрде тЇсiндiру туралы. јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦естi¦ јаулысы 1996 жыл¬ы 8 шiлдедегi N 2/1

 
артқа   жоғарыға   негізгі үйге