Конституциялық Кеңес конституциялық заңнаманы қамтамасыз етуде маңызды роль атқарады. Оның қызметі – қазақстандық заңнаманың Негізгі Заңның рухына және әрпіне сәйкес келуінің берік кепілі
Н. Назарбаев

Қаржы бөлімі

1) Конституциялық Кеңестің міндеттемелері мен төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарын жасайды;

2) Қаржы министрлігіне бухгалтерлік есеп, сондай-ақ Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне келесі жылға бюджеттік өтінім береді;

3) бюджеттік қаржыны міндеттемелер мен төлемдер бойынша бекітілген қаржыландыру жоспары бойынша ашылған лимиттерге сәйкес және олардың мақсатына қарай ұтымды және тиімді жұмсайды;

4) Конституциялық Кеңестің құрамы мен аппарат қызметкерлеріне жалақыны және заңнамада белгіленген өзге де төлемдерді есептеп, төлеп отырады;

5) Төрағаның қарауына қаржы мәселелері жөнінде ұсыныстар енгізеді;

6) Аппараттың құрылымы мен штат саны жөніндегі құжаттардың жобасын әзірлеуге қатысады;

7) Кеңестің қызметі үшін қажетті, Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы салада белгіленген өзге де қаржылық өкілеттікті іске асырады;

8) Төраға мен Аппарат басшысының өзге де тапсырмаларын орындайды.